MDT formulář

je online aplikace pro vyplnění, hodnocení a tisk formuláře používaného k vyšetření pacientů dle McKenzie metody.

Snadné použití

Otázky jsou přehledné a odpovědi je možné vyplnit jedním kliknutím myši. Oblast bolesti pacienta se kreslí přímo do obrázku na obrazovce.

Celkový přehled

Pomocí MDT formuláře lze sledovat dokumentaci Vašich pacientů a vypracovávat statistiky nebo grafy výsledků vyšetření.

Poznatky

Databáze pomáhá k utřídění vědomostí a vede ke zlepšení výběru diagnóz dle McKenzie metody při léčbě pacientů.
Bederní
Krční
Hrudní
Spisy